شروع خوشنویسی: 1380

شروع خوشنویسی نوین: زمستان 1388

شروع تدریس در مدارس آموزش و پرورش: 1385

شروع تدریس و همكاري در مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان: 1387

همكاری با انجمن خوشنویسان نوین و تدریس مكاتبه‌ای: از تابستان 1389

تدریس حضوری در كلاسهای انجمن خوشنویسان نوین: 1390

اولین نمایشگاه گروهی(صریر): اردیبهشت 1390 – فرهنگسرای معرفت

حضور در برنامه دوستان(شبکه جام جم) به عنوان جوانترین مدرس انجمن خوشنویسان نوین: 14 خرداد 1390

شركت در همايش مشق عشق(سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران): نيمه‌ي شعبان 1432 قمري

دومين نمايشگاه گروهي(صرير): شهريور 1390 – فرهنگسراي رازي

تهيه‌ي مستند از آثار دومين نمايشگاه صرير: شبكه‌ي مستند – برنامه‌ي همين امروز- 31 شهريور 1390

گفتگوي تلفني با راديو ايران: برنامه‌ي راه شب شنبه شب – 3 مهر 1390

اولين نمايشگاه صریر: مهر 1390 – فرهنگسراي قرآن

دومين نمايشگاه صریر: آبان 1390 – فرهنگسراي فردوس

سومین نمایشگاه صریر: آبان 1390 – خانه فرهنگ آیه

چهارمين نمايشگاه صرير: آبان و آذر 1390 – فرهنگسراي نور