حامد مشفق آراني|خوشنويسي با خودكار|calligraphy|خط تحريري|مدرس انجمن خوشنويسان نوين

آموزش نوین تحریر

 

برای ورود به سایت نوین تحریر (آموزش خط تحریری با خودکار) لطفاً کلیک کنید.

رواق چشم

حضرت حافظ

ادامه مطلب…

مدامم مست می‌دارد

حضرت حافظ

ادامه مطلب…

یا مهدی با ترکیب کتابت سوره یس

ادامه مطلب…

آیة الکرسی

ادامه مطلب…

یادگار عمر

شاعر: حسین مشفق آرانی

ادامه مطلب…

الرّحمن

سوره الرّحمن

ادامه مطلب…

شاهنامه

حکیم ابوالقاسم فردوسی

ادامه مطلب…

حکایت بلبل – تحریر دوم

حکایت بلبل

ادامه مطلب…

حدیث شریف کساء – تحریر سوم

ادامه مطلب…